Finanční produkty

Úvod » Finanční produkty
Operativní leasing ikonka

Operativní leasing

Jedná se o moderní způsob financování, kde si daný předmět zapůjčíte na určitou dobu, obvykle od 6 do 48 měsíců, můžete ho plně využívat a platíte jen domluvenou částku. Do leasingových splátek se počítá pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu. Reálně tak zaplatíte pouze amortizovanou část jeho pořizovací ceny.

Spotřebitelský úvěr ikonka

Spotřebitelský úvěr

Úvěr bez poplatků a sankcí za předčasné splacení pro klienty fyzické osoby nepodnikatele. Standardní doba splácení úvěru je 24 až 48 měsíců, výše úvěru 40 000 až 150 000 Kč.

Detail produktu

Finanční leasing ikonka

Finanční leasing

Pronájem předmětu uzavíraný na dobu určitou, obvykle od 36 do 60 měsíců. Předmět leasingu je po dobu pronájmu ve vlastnictví leasingové společnosti a klient má výhradní právo na jeho užívání za předem dohodnutou výši nájemného. Při ukončení leasingové smlouvy má klient právo předmět odkoupit za předem definovanou cenu.

Podnikatelský úvěr ikonka

Podnikatelský úvěr

Jedná se o poskytnutí peněžních prostředků pro účelové financování jednotlivých předmětů nebo investičních projektů. U tohoto druhu financování je předmět ve vlastnictví klienta a leasingová společnost jej obvykle zajišťuje formou zajišťovacího převodu vlastnického práva.

Odkup pohledávek ikonka

Odkup pohledávek

Podstatou je odkup pohledávek nebo splátkových kalendářů vzniklých dodávkami odběratelům klienta s krátkodobou nebo střednědobou splatností.

Pojištění financovaných předmětů ikonka

Pojištění financovaných předmětů

Součástí nabídky financování je zprostředkování pojištění financovaných předmětů. Pojištění je nabízeno ve variantě ALL RISK, tzn. pojištěna jsou všechna běžná rizika.

Důležité informace týkající se pojištění