Důležité informace týkající se pojištění

Úvod » Finanční produkty » Důležité informace týkající se pojištění

J&T Leasingová společnost, a. s., je evidována jako pojišťovací agent, reg. číslo 233851PA v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na adrese www.cnb.cz.

 

Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s., informaci o tom, pro které činnosti je činná. J&T Leasingová společnost, a. s., vykonává činnost způsobem, při kterém není povinna provádět analýzu produktů. Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s., klientovi informaci o způsobu svého odměňování.

 

J&T Leasingová společnost, a. s., prohlašuje, že nemá jakýkoliv přímý, či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, převyšující 10 %, a zároveň žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu J&T Leasingové společnosti, a. s., který by převyšoval 10 %.

 

J&T Leasingová společnost, a. s., jakožto pojišťovací agent, využívá ke zprostředkování pojištění pouze svých zaměstnanců, nikoliv podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů.

 

Dokumenty ke stažení