Pro média

Úvod » Pro média

25. 6. 2023

S ohledem na uveřejněné prohlášení společnosti Plus4U a událostem poslední doby považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení:

Jsme udiveni přetrvávajícím alibismem a zakrýváním klíčové role koncernu v celé této kauze. Namísto reflexe hlavního dílu odpovědnosti jsme svědky osočování poškozených partnerů a nesoučinnosti v rámci insolvenčního řízení. Podstatná jsou však fakta, od počátku měla JTLS se společností Mammoth uzavřenou smlouvu komerčně dojednávanou a právně připomínkovanou top managementem koncernu Unicorn. Řádně doložené jsou také veškeré dodávky z JTLS, které byly společností Mammoth akceptované. Věříme, že se zástupci koncernu postaví k celé situaci čelem a najdeme řešení, což by bylo jistě pozitivním signálem i pro další obchodní partnery společností koncernu Unicorn.

 


 

3. 4. 2023

V návaznosti na informace o platební neschopnosti a insolvenci společnosti Mammoth z koncernu Unicorn, považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení.

J&T Leasingová společnost (dále JTLS) financovala hardware určený zaměstnancům a smluvním spolupracovníkům koncernu Unicorn, který nákupem a distribucí zařízení pověřil společnost Mammoth. Po více než dvouleté bezproblémové spolupráci, došlo v posledním měsíci ze strany této společnosti k výpadku plateb. Zástupci koncernu následně informovali JTLS o možné neschopnosti společnosti Mammoth dostát svým závazkům. Z jednání zároveň vyplynulo, že docházelo k porušování úvěrových podmínek a potenciálně k podvodnému konání zaměstnanců koncernu.

Přes opakovaná jednání se zástupci koncernu nebylo dosaženo dohody o řešení vzniklé situace a JTLS se proto dohodla na postoupení pohledávky specializovanému subjektu na vymáhání. Tyto pohledávky budou přihlášeny do insolvenčního řízení včetně dokladů potvrzujících řádné převzetí předmětů leasingu ze strany společnosti Mammoth.

 

Kontakt pro média:

Monika Veselá

mvesela@jtfg.com