Případové studie

Úvěr na odkoupení části konkurenčního závodu

Situace: Klient poskytující internetové služby se rozhodl odkoupit část konkurenčního závodu zabývajícího se stejným segmentem. Důvodem bylo klientovo přání expandovat do dalších regionů a...

Detail studie

Operativní leasing pro službu "HW as a service"

Situace: Společnost poskytující IT služby chtěla v rámci své dodávky zakoupit hardware do datového centra svého koncového zákazníka v hodnotě 6,5 milionu Kč, a to formou operativního...

Detail studie

Postoupení pohledávky (faktoring) pro nemocnici

Situace: Dodavatel softwaru upgradoval bezpečnostní software na pobočce klienta, ale kvůli dlouhé splatnosti faktur se dostal do potíží s řízením svého cash-flow. Proto chtěl zprostředkovat...

Detail studie

Finanční leasing "malé tiskárny"

Situace: Firma poskytující outsourcingové služby chtěla pořídit pro svého klienta tiskařský stroj v hodnotě 29 862 Kč, a to v rámci finančního leasingu s dobou splácení 3...

Detail studie

Úvěr na nákup obchodního podílu

Situace: Společnost poskytující telekomunikační služby si chtěla vzít úvěr ve výši 30 milionů na nákup finančního podílu svého konkurenta, aby mohla dále expandovat. Délku splácení požadovala...

Detail studie

Úvěr na výstavbu optické sítě

Situace: Internetový poskytovatel chtěl postavit optickou síť a vzít si na její výstavbu úvěr 5 milionů Kč s dobou splácení 5 let. Během samotné výstavby chtěl splácet pouze úroky...

Detail studie

Finanční leasing a podnájem třetí straně

Situace: Odběratel, který pronajímá hardware konečnému zákazníkovi, požadoval 100 ks notebooků v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč při době splácení 3 roky předem sjednanými splátkami. Po...

Detail studie