Finanční leasing a úvěr na vybavení oční kliniky

Úvod » Medicína a Veterina » Případové studie » Finanční leasing a úvěr na vybavení oční kliniky
Předmět financování:
Kompletní vybavení oční kliniky
Klient:
Poskytovatel zdravotní péče v oboru oční lékařství
Financovaná suma:
45 000 000 Kč
Použitý finanční produkt:
Finanční leasing a úvěr
Délka splácení:
7 let
Detail splácení:
Měsíční splátky s progresivním způsobem splácení, který kopíroval business plán nově vzniklé kliniky: 1. rok – splátka ve výši úroku a pojištění; 2. rok – splátka ve výši úroku, části jistiny a pojištění; 3.–7. rok – lineární splátka a pojištění


Situace:

Nově postavená oční klinika potřebovala finanční částku 45 milionů Kč pro kompletní vybavení specializovanými zdravotnickými přístroji, nábytkem, zázemím a IT vybavením s délkou splácení 7 let. Splácení však mělo být progresivní, kopírující podnikatelský plán kliniky. První rok se měl splácet jen úrok a pojištění, druhý rok úrok, část jistiny a pojištění a třetí až sedmý rok pak měl klient splácet lineární splátku a pojištění.

Řešení:

Jako nejvhodnější způsob financování jsme klinice doporučili finanční leasing a úvěr. V rámci našich služeb jsme zajistili také pojištění veškerého vybavení, které bylo zahrnuto do měsíčních splátek. Část financí byla klientovi poskytnuta ve formě plateb zahraničním a českým dodavatelům a část financí byla vyplacena na účet.