Kompletní financování nové prémiové stomatologické kliniky na Vysočině

Úvod » Medicína a Veterina » Případové studie » Kompletní financování nové prémiové stomatologické kliniky na Vysočině
Předmět financování:
Kompletní financování nové prémiové stomatologické kliniky včetně stomatologických přístrojů, IT vybavení, nábytku, vzduchotechniky a osvětlení
Klient:
Stomatologická klinika
Financovaná suma:
21 700 000 Kč
Použitý finanční produkt:
Úvěr
Délka splácení:
5–10 let
Detail splácení:
Flexibilní délka splácení dle klientových preferencí, u delší doby splácení sjednána kratší doba fixace úrokové sazby


Situace:
Klientovým přáním bylo vybudovat novou moderní stomatologickou kliniku vybavenou nejlepšími technologiemi pro komplexní stomatologii včetně implantologie, jejíž součástí bude i školicí centrum pro stomatology nejen z této kliniky.

Řešení:
Celkem jsme klientovi na realizaci jeho záměru v průběhu jednoho roku poskytli 14 dílčích úvěrů na dvě různá IČ. Po uzavření smlouvy a schválení celkové výše financování jsme jednotlivé úvěry realizovali na základě klientovy žádosti a doložených faktur dle aktuálního stavu výstavby kliniky. Úvěr jsme klientovi poskytli také na úhradu zálohových plateb vyžadovaných dodavateli před samotnými dodávkami. V průběhu výstavby došlo také k neočekávanému navýšení ceny stavebních prací v důsledku vývoje cen na trhu, v souvislosti s kterým jsme klientovi poskytli mimořádný provozní úvěr na úhradu zvýšených nákladů. U zakoupeného vybavení proběhla z naší strany platba přímo dodavateli. Většina vybavení byla pořízena od českých dodavatelů. Část jsme však hradili také zahraničním dodavatelům úvěrem v měně EUR, zatímco klient splácel celou částku v měně CZK.