Financování vozů záchranné služby

Úvod » Medicína a Veterina » Případové studie » Financování vozů záchranné služby
Předmět financování:
Vozidla záchranné služby a specializovaná vozidla lékařů
Klient:
Poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče, realizace transportů ze zahraničí, služba mobilního očkovacího centra
Financovaná suma:
20 000 000 Kč
Použitý finanční produkt:
Úvěr
Délka splácení:
5 let
Detail splácení:
Lineární splácení – přizpůsobení splátky k určitému datu v měsíci dle požadavku klienta


Situace:

Klient potřeboval 20 milionů Kč na nákup 5 sanitních vozů, 2 vozů pro lékaře rychlé záchranné služby a speciálního vozu sloužícího jako mobilní očkovací centrum.

Řešení:

Nákup vozidel od výrobce automobilů a specializovaných vestaveb jsme klientovi financovali v plné výši včetně DPH prostřednictvím úvěru. Financování bylo s ohledem na dodávky jednotlivých vozidel rozděleno na dílčí úvěrové smlouvy. Pojištění si v tomto případě z důvodu potřeby speciální pojistky pro vozidla zvláštního určení zajišťoval sám klient.